Ellentétes erők formálták a REFLEXIÓ májusi pályamunkáit

Péntek Orsolya a Karinthy Szalonban június 16-ig látható ELEMEK című kiállításának kiindulópontja az indiai, kínai és európai tradíció tanítása az elemekről. A REFLEXIÓ mentorprogram keretében három hallgató készített – a három világkép elemtanjára reflektáló – különböző technikájú alkotásokat, melyeket az alábbiakban mutatunk be.

Gálfalvi Erika Kapcsolatok című hidegtű nyomatának formái bár eltérőek, mégis egymást követik, ha úgy tetszik, reagálnak egymásra, így alkotva egy teljes egészet, ami a világunkat uraló elemek ellentétére és egyúttal összhangjára is utal.

Szabó Bernadett WaterFire című olajképe megfestésekor a víz és a tűz ellentétes természetéből, kölcsönösen egymásra ható rombolásából, és nem mellesleg az elemek szimbolikájából indult ki. „A víz és a tűz a veszteséget, a halált és a pusztulást is jelképezi, miközben az életet, a termékenységet, a kreativitást és az inspirációt szimbolizálják a világ kultúráiban. […] Az ellentétes erők közötti finom egyensúly létrehozza a WaterFire varázsát, ahol a folyók hideg, sötét fénye mérsékli a tüzek tombolását, a fényes táncoló lángok pedig megelevenítik a víz csendes felszínét.”

Szabó Luca Anna úgy gondolja, “minden elem jelentéktelen a teremtésben, mégis ebben a jelentéktelenségben egyenlő és egyaránt értékes”, őt leginkább mégis a víz eleme ragadta meg. Víz című pályamunkája egy muszlin anyagból készült textilkollekció, melynek egyes darabjain az elem fluid, megfoghatatlan, áttetsző és sokszínű formáit jeleníti meg, sőt, anyagválasztásával is a víz tulajdonságaira kívánt reflektálni.