Meditatív állapot vagy táguló űr?

Kun Fruzsina képzőművész és Farkas Zsófia szobrászművész HOL A HATÁR? című közös kiállítása két, a REFLEXIÓ mentorprogramra jelentkezett művészhallgatót ihletett alkotásra. Az alábbiakban ezeket a – holnapig látogatható tárlaton bemutatott képek és üvegszobrok által inspirált – pályaműveket mutatjuk be részletesen.

Pintér-Koroknai Viktória Szunnyadó nőiség című munkájában a nőiség meditatív állapotát kívánta megragadni. A nőiség békéssége – ami összhangban van a természet változásaival és megújulásával –időnként ugyan elhalványul a rohanó világ súlyától, a természettel való kölcsönhatás révén azonban képes újjászületni és virágba borulni.

Öllinger Péter Zoltán Szilánkok címre keresztelt cianotípiája elsősorban Farkas Zsófia üvegszobrainak és hitvallásának a hatására született meg. A pályamunkán megjelenő szilánkok kifejezik a rész és az egész viszonyát, ahogyan az összeilleszthetőséget is szemléltetik. Fontos kiindulópontja volt Péternek az a gondolat, hogy „az üveg a földi és a földöntúli határa”, melynek nyomán a szilánkok a földi szférát, míg a köztük lévő, táguló űr a földöntúlit hivatott képviselni. Mivel a fény meghatározó szerepet játszik az üveg formájának, struktúrájának észlelésében, grafikusként egy olyan technikát választott, melynek elkészítéséhez nélkülözhetetlen a fény.