Szín, idő, örökség – megérkeztek a REFLEXIÓ júniusi pályaművei

Góra Orsolya festőművész és Somogyi Emese szobrászművész kiállításán a bemutatott munkákon keresztül az egymásra épülő rétegek, az összetartás és a gyökerekhez való visszacsatolás központi gondolatként jelentek meg. A két művész sokszor egymásra felelő szín- és formavilága az összetartozásnak, az élet alakulásának és a fejlődésnek a kérdéseit idézhetik meg a szemlélőben. A Rétegszekvenciák // Layer sequences tárlat három, a REFLEXIÓ mentorprogramban résztvevő hallgatót ösztönzött alkotásra. Szín, idő és örökség – az alábbiakban publikált pályaművek akár e három fogalommal is körülírhatóak lehetnek.

Benkovics Virágra a legnagyobb hatással – saját bevallása szerint – a színek és formák voltak, ezeket szerette volna megragadni és átemelni a saját munkájába is.

Losonc Edina Örökölt sors című alkotása egyfajta családi portré: a múltba való visszatekintés, a gyökerekhez való visszacsatolás témájára reflektál. Milyen hatással van életünk folyására az elődeinktől örökölt sors, azok az életek, amelyeket bár mi magunk nem éltünk meg, mégis meghatároznak bennünket? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a pályázó szoborkompozíciójában, amelyben a nemi szerepek és a szexualitás is nagy hangsúlyt kap.

Mihályi Bálint Túlömlés. Széthullás című képe hátterében megjelenő kietlen és üres tájban a tér és az idő széthullik. Az egyes elemek poligonálisan torzulnak, geometrikussá válnak, a formák éles határokat vesznek fel, igaz, bizonyos mértékben fluidok.